Uw opmerking

Wij besteden veel zorg aan de kwaliteit van de geleverde hulpmiddelen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het hulpmiddel of over de manier waarop wij u geholpen hebben, laat het ons dan weten. Wij zullen al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen. Natuurlijk horen wij ook graag uw positieve ervaringen!

 

Contactgegevens
Bekkers Othopedie Technieken
Vondelplein 6
5025 TB Tilburg
+31 (0)6 182 235 33
info@orthopedie-technieken.nl

Klachtencommissie

Wij besteden veel zorg aan de kwaliteit van de door ons geleverde diensten en producten.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over een dienst, product, of over de manier waarop wij u  geholpen hebben, laat u het ons dan weten. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen.

Uw klacht en/of opmerking kan u indienen via:

  • het invulformulier op de website,
  • telefonisch via +31 (0)6 182 235 33
  • per e-mail naar bekkers@orthopedie-technieken.nl
  • per brief aan Vondelplein 6, 5025TB Tilburg

Indien het een klacht betreft, registreert de relatiebeheerder de ontvangstdatum en stuurt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Tevens wordt binnen vijf werkdagen de klacht beoordeeld met de betrokken medewerker(s) en wordt er nagegaan of er extra gegevens beschikbaar zijn. De verantwoordelijke manager bepaalt (in overleg) binnen twee werkdagen wie de klacht afhandelt. Dit wordt op het klachtenformulier geregistreerd. Hieronder vallen de volgende activiteiten:

  • analyse naar oorzaak van klacht;
  • corrigerende maatregel(en);
  • preventieve maatregel(en) ter voorkoming van nieuwe klacht.

De relatiebeheerder draagt er zorg voor dat de klacht wordt afgehandeld. Bovenstaande informatie wordt met de klant gedeeld.

           Contactformulier